Kurs ma za zadanie zapoznać słuchaczy z angielską terminologią dotyczącą podstawowych pojęć używanych w języku technicznym poszczególnych dziedzin, których dobór w dużym stopniu będzie zależał od zainteresowań uczestników kursu. Głównym celem jest umożliwienie słuchaczom korzystania z posiadanej już wiedzy językowej i technicznej w taki sposób by ułatwić im rozumienie tekstu technicznego, wyszukiwania potrzebnych informacji w obcym języku, swobodnej komunikacji i uczestnictwa w dyskusji. W czasie szkolenia uczestnicy będą ćwiczyć różne formy komunikacji językowej w wybranych dziedzinach.

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy (o różnych profilach zawodowych i w różnym wieku), którzy wykonują zadania służbowe wymagające znajomości technicznego języka angielskiego.

Kurs ma na celu:

 • poszerzenie znajomości słownictwa technicznego i naukowego
 • aktywizację znanego i nowego słownictwa poprzez różnorodne  ćwiczenia komunikacyjne
 • pracę na autentycznych tekstach naukowo-technicznych
 • rozwinięcie umiejętności przygotowania i przedstawienia indywidualnych prezentacji

Zakres tematyczny kursu:

 • nanotechnologia
 • transport
 • maszyny i narzędzia
 • budownictwo wodne i lądowe
 • materiały i ich właściwości
 • multimedia
 • procesy produkcyjne
 • energia (w tym alternatywne źródła energii)
 • ochrona środowiska

W czasie zajęć studenci korzystają z różnorodnych materiałów, wzbogaconych autentycznymi nagraniami i filmami, pracują na oryginalnej, bieżącej literaturze fachowej z danej branży.

Kursy Technical English prowadzimy na zajęciach indywidualnych lub w kameralnych dwu- lub trzyosobowych grupach, stacjonarnie lub online.

Zgłoszenia