ZAKRES TEMATYCZNY:

Program kursów medycznych obejmuje specjalistyczne słownictwo medyczne oraz typowe dla tego języka struktury. Główny nacisk położony jest na komunikatywny aspekt języka; nasi słuchacze uczą się reagowania w typowych sytuacjach, prowadzenia rozmów z personelem medycznym, pacjentami oraz ich rodzinami, przeprowadzania wywiadu lekarskiego, itp.

Kursy języka angielskiego prowadzone są dla personelu medycznego, studentów medycyny oraz osób, które nie posiadają wiedzy medycznej, ale chcą rozwijać swoje zainteresowania dotyczące tej dziedziny.

PROGRAM

Program kursów podzielony jest na następujące bloki tematyczne:

 1. Anatomia: narządy i układy:
  • Układ ruchu,
  • Układ pokarmowy,
  • Układ nerwowy
  • Narządy zmysłów
  • Układ dokrewny,
  • Układ oddechowy
  • Układ moczowo-płciowy
  • Układ krwionośny
  • Choroby każdego z układów
 2. Badanie lekarskie, wywiad, stawianie diagnoz
 3. Dokumentacja  medyczna
 4. Omawianie konkretnych przypadków
 5. Wybrane choroby
 6. Farmakologia
 7. Dyskusje – etyka zawodowa, kontrowersyjne przypadki

POZIOMY Wszystkie

LICZBA GODZIN 120 godzin

ZAJAĘCIA 2 x 90 minut

CZAS TRWANIA  9 miesięcy

LICZBA SŁUCHACZY W GRUPIE 4-8

medical-english

Zapisz się już dziś