ActiveSpeak

 

 

Dlaczego ActiveSpeak jest lepsze od innych technik?

Aby trwale opanować nowe słownictwo i gramatykę musimy je wielokrotnie powtarzać oraz używać w praktyce, ponieważ tak zapamiętujemy nowy materiał. Nowo poznane wyrażenia i zwroty muszą być powtarzane tak długo, aż będziemy się nimi biegle posługiwać w trakcie konwersacji.

Co to jest ActiveSpeak?

ActiveSpeak to innowacyjny system nauczania opracowany przez DLC, który szybko rozwija umiejętność płynnego mówienia w języku obcym oraz sprawia, że nauka staje się przyjemnością. ActiveSpeak to skuteczny sposób nauki, który zapewnia swobodne i płynne posługiwanie się językiem obcym.

Na czym polega ActiveSpeak?

Podczas nauki języka nowe słowa, wyrażenia, zagadnienia gramatyczne oraz wymowa zapisywane są przez studentów na specjalnych kartach. Karty te umożliwiają szybkie powtórzenie poznanego materiału, ułatwiają jego zapamiętanie oraz kształtują umiejętność używania nowych wyrazów i zwrotów w praktyce.

Jak wygląda ActiveSpeak?

Karty ActiveSpeak to łatwy sposób na uporządkowanie poznanego materiału.

Studenci uczący się za pomocą systemu ActiveSpeak mają w ręku mocny atut, dzięki któremu rozwijają umiejętność efektywnego posługiwania się językiem obcym. Zapamiętywanie staje się dużo łatwiejsze, a nauka przebiega szybko i skutecznie. Efekt to szybkie postępy oraz umiejętność swobodnego mówienia w języku obcym.

System ActiveSpeak to gwarancja, że każdy z naszych studentów po krótkim czasie będzie płynnie i poprawnie posługiwał się wybranym przez siebie językiem.

Zgłoszenia