Distinction Language Centre – Akredytowane Centrum Egzaminacyjne TOLES -TEST OF LEGAL ENGLISH SKILLS

TOLES – Test of Legal English Skills to egzaminy z języka angielskiego prawniczego oferowane od dziesięciu lat przez Global Legal English – organizację stanowiącą część Międzynarodowego Oddziału Stowarzyszenia Prawników Anglii i Walii. Oferta kursów i egzaminów skierowana jest przede wszystkim do prawników oraz studentów prawa.

TOLES jest egzaminem praktycznym. W związku z tym kursy przygotowujące do TOLES obejmują szkolenie z zakresu podstaw prawa brytyjskiego oraz analizę wybranych obszarów tego prawa w porównaniu z prawem polskim. Program zajęć zawiera również sporządzanie dokumentów prawniczych, czytanie złożonej dokumentacji, pisanie listów formalnych, porad prawnych oraz rozwój umiejętności posługiwania się językiem prawniczym używanym w światowym handlu i negocjacjach.

Centrum egzaminacyjne TOLES DLC działa od 2007 roku. Z naszej oferty skorzystało do chwili obecnej ponad 400 osób, z czego do egzaminów TOLES przystąpiło około 250 osób.  Poniżej znajdują się opinie niektórych z naszych słuchaczy oraz osób z dyrekcji Global Legal English.

JAKIE KORZYŚCI DAJE POSIADANIE CERTYFIKATU TOLES?

 • TOLES jest kursem i egzaminem praktycznym. Uczy umiejętności potrzebnych w codziennej pracy prawnika, i tylko takich, które faktycznie wykorzystywane są w życiu zawodowym. Dlatego też jest certyfikatem preferowanym przez międzynarodowe kancelarie i korporacje prawnicze.
 • Egzamin TOLES testuje praktyczną znajomość języka angielskiego prawniczego na poziomie średnio-zaawansowanym i zaawansowanym. Oceniana jest znajomość reguł gramatycznych i specjalistycznego słownictwa oraz umiejętność sporządzania dokumentów prawniczych, takich jak opinie, listy, kontrakty, jak również „przekładania” skomplikowanych tekstów prawniczych na język zrozumiały dla klienta.
 • Dołączenie certyfikatu TOLES do CV pozwala udokumentować praktyczne umiejętności w zakresie języka angielskiego prawniczego na potrzeby przyszłych lub aktualnym pracodawców.
 • Certyfikat TOLES pozwala precyzyjnie ocenić umiejętności, które są trudne do sprawdzenia w czasie rozmowy kwalifikacyjnej
legal-english

 

 

TOLES jako produkt oferowany przez Stowarzyszenie Prawników Anglii i Walii uznawany jest m.in. przez:

 • Europejski Bank Centralny
 • PricewaterhouseCoopers
 • Europejski Trybunał Sprawiedliwości
 • Baker and McKenzie
 • Clifford Chance Punder
 • Allen and Overy LLP
 • Linklaters Oppenhoff and Radler
 • KPMG

KURSY TOLES OFEROWANE SĄ NA 3 POZIOMACH

TOLES FOUNDATION poziom podstawowy
TOLES HIGHER poziom średnio-zaawansowany
TOLES ADVANCED poziom zaawansowany

PROGRAM KURSU

Program kursu podzielony jest na bloki tematyczne, np. prawo spółek, prawo pracy, umowy, delikt, prawo finansowe, etc. Na zajęciach omawia się zagadnienia z tych dziedzin, prezentuje i ćwiczy niezbędne słownictwo oraz porównuje wybrane aspekty z polskim systemem prawnym. Na poziomie TOLES Advanced słuchacze piszą w ciągu roku ponad 30 tekstów prawniczych, m.in. listy, opinie, fragmenty kontraktów itp. Ponadto regularnie rozwiązuje się i omawia testy TOLES (w czasie trwania kursu ok. 10 testów).

ZAKRES KURSU / EGZAMINU

ZAGADNIENIA

 • umowy handlowe
 • prawo handlowe
 • prawo podatkowe
 • prawo cywilne
 • prawo pracy
 • własność intelektualna
 • prawo na rynku nieruchomości
 • prawo międzynarodowe
 • prawo finansowe
 • prawo czynów niedozwolonych
 • prawo spółek

UMIEJĘTNOŚCI:

 • sporządzanie dokumentów prawniczych w języku angielskim
 • słownictwo typowe dla systemu prawnego Common Law
 • język kontraktów i umów
 • język listów prawniczych
 • język mówiony w typowych sytuacjach prawniczych (z uwzględnieniem użycia idiomów)
 • komunikacja za pomocą poczty elektronicznej
 • język negocjacji
 • kolokacje prawnicze

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Posiadamy obszerną bibliotekę pozycji z dziedziny Legal English. Są to zarówno materiały dostępne w Polsce, jak i te zamawiane za granicą.

LEKTORZY LEGAL ENGLISH

Nasi lektorzy posiadają nie tylko odpowiednie wykształcenie językowe, ale również praktyczne umiejętności oraz doświadczenie z zakresu tłumaczeń Legal English, zdobyte podczas współpracy z kancelariami radcowskimi i adwokackimi.

EGZAMINY TOLES

 • Egzamin TOLES Foundation trwa 90 min. i obejmuje czytanie, znajomość słownictwa oraz pisanie;
 • Egzamin TOLES Higher składa się z dwóch części. Obejmuje czytanie, znajomość słownictwa  i pisanie – 90 min., oraz słuchanie – 30 min.;
 • Egzamin TOLES Advanced trwa 120 min. i obejmuje czytanie, znajomość słownictwa oraz pisanie.

Egzaminy odbywają się w siedzibie naszej szkoły w czerwcu. Po egzaminie materiały egzaminacyjne odsyłane są do Global Legal English w Wielkiej Brytanii, gdzie są sprawdzane przez angielskich prawników. Wyniki egzaminu podawane są do wiadomości zdających po 6 – 8 tygodniach.

 

TOLES FOUNDATION

poziom podstawowy

(CEFR poziom A2- B1)

WYMAGANY POZIOM OGÓLNY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

pre-intermediate / intermediate lub wyższy

ZAKRES KURSU OBEJMUJE:

Prawo: Słownictwo:
 • umowy handlowe
 • prawo spółek
 • bankowość i finanse
 • prawo cywilne
 • prawo pracy
 • prawo Unii Europejskiej
 • własność intelektualna
 • prawo na rynku nieruchomości

 

 • specyficzne słownictwo prawnicze
 • styl formalny języka pisanego (z uwzględnieniem specyficznych struktur gramatycznych pisanego języka prawniczego i użycia form archaicznych)
 • styl języka mówionego w kontekstach prawniczych  (nauka stylu używanego przez prawników, z uwzględnieniem idiomów i bardziej formalnego stylu wypowiedzi)
 • styl korespondencji prawniczej
 • używanie formuł prawniczych
 • używanie kolokacji prawniczych

 

Egzamin trwa 90 min. i obejmuje czytanie, znajomość słownictwa oraz pisanie.

Informacje dodatkowe:

TOLES Foundation jest pierwszym poziomem w serii egzaminów TOLES. TOLES Foundationto kurs / egzamin odpowiedni dla słuchaczy, którzy znają język angielski na poziomie średnio zaawansowanym i pragną opanować podstawy Legal English. Jest to również dobry punkt wyjścia dla tych, którzy znają już podstawowe słownictwo prawnicze i chcą podnieść swójpoziom poprawności językowej. Egzamin TOLES Foundation testuje znajomość i zrozumienie podstawowego słownictwa prawniczego w kontekście. Może być postrzegany jako cel sam w sobie, bądź jako wskazówka czy słuchacz jest wystarczająco dobrze przygotowany, aby rozpocząć naukę na materiałach TOLES Higher.

TOLES HIGHER

poziom średnio zaawansowany

(CEFR poziom B1- B2)

WYMAGANY POZIOM OGÓLNY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

upper-intermediate – advanced

ZAKRES KURSU OBEJMUJE:

Prawo Słownictwo i umiejętności:
 • umowy handlowe
 • prawo spółek
 • kontrakty
 • prawo cywilne
 • prawo pracy
 • własność intelektualna
 • prawo na rynku nieruchomości
 • prawo Unii Europejskiej
 • prawo czynów niedozwolonych
 • podstawowe słownictwo bankowe

 

 

 • styl języka mówionego w kontekstach prawniczych (wymagana jest ogólna znajomość stylu używanego przez prawników, z uwzględnieniem idiomów i bardziej formalnego stylu wypowiedzi)
 • specyficzne słownictwa prawnicze
 • styl formalnego języka pisanego (z uwzględnieniem specyficznych struktur gramatycznych pisanego języka prawniczego i użycia form archaicznych)
 • styl korespondencji prawniczej
 • użycie formuł prawniczych
 • użycie kolokacji prawniczych
 • umiejętności słuchania w celu zrozumienia ogólnego sensu rozmowy (listening for gist)
 • umiejętności słuchania w celu zidentyfikowania specyficznych informacji (listening for detail)

 

Egzamin trwa 120 min. i obejmuje czytanie, znajomość słownictwa, pisanie oraz słuchanie.

Informacje dodatkowe:

TOLES Higher jest drugim poziomem w serii egzaminów TOLES. TOLES Higher to kurs / egzamin odpowiedni dla słuchaczy, którzy:

 • ukończyli kurs i zdali pomyślnie egzamin TOLES Foundation, lub
 • posiadają ogólną znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym i podstawową wiedzę z zakresu tematyki prawniczej.

Egzamin TOLES Higher testuje znajomość i umiejętność poprawnego stosowania podstawowego słownictwa prawniczego. Znajomość słownictwa jest tu testowana w autentycznym kontekście kontraktów i listów formalnych oraz przy pomocy tradycyjnych ćwiczeń egzaminacyjnych. Kładzie się nacisk na właściwe użycie związków wyrazowych i przyimków. Umiejętność pisania listów sprawdzana jest w odniesieniu do poprawności słownictwa, stylu i stopnia formalności. Egzamin TOLES Higher może być postrzegany jako cel sam w sobie, bądź jako wskazówka czy słuchacz jest wystarczająco przygotowany, aby rozpocząć naukę na materiałach TOLES Advanced.

TOLES ADVANCED

poziom zaawansowany

(CEFR poziom C1-C2)

WYMAGANY POZIOM OGÓLNY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

advanced

ZAKRES KURSU OBEJMUJE:

Prawo Słownictwo i umiejętności:
 • umowy handlowe
 • prawo handlowe
 • prawo spółek
 • prawo podatkowe
 • kontrakty
 • prawo cywilne
 • prawo pracy
 • prawo czynów niedozwolonych
 • własność intelektualna
 • prawo na rynku nieruchomości
 • prawo międzynarodowe
 • prawo finansowe

 

 

 • słownictwo typowe dla systemu prawnego w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych
 • styl formalnego języka angielskiego pisanego ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności sporządzania dokumentów
 • język kontraktów i umów
 • język listów prawniczych
 • język mówiony w typowych sytuacjach prawniczych (z uwzględnieniem użycia idiomów)
 • komunikacja przy pomocy poczty elektronicznej
 • język negocjacji
 • kolokacje prawnicze
 • właściwe użycie przyimków
 • słowotwórstwo

Poprawność gramatyczna wypowiedzi oceniana jest we wszystkich  częściach egzaminu.

 

Egzamin trwa 120 min. i obejmuje czytanie, znajomość słownictwa oraz pisanie.

Informacje dodatkowe:

TOLES Advanced jest trzecim i ostatnim poziomem w serii egzaminów TOLES. TOLES Advanced to kurs / egzamin odpowiedni dla słuchaczy, którzy:

 • ukończyli kurs i zdali pomyślnie egzamin TOLES Higher;
 • mają pewne doświadczenie w pracy z autentycznymi dokumentami prawniczymi w języku angielskim, zdobyte na kursie przygotowawczym, bądź też w miejscu pracy.

Egzamin TOLES Advanced testuje umiejętności stosowania autentycznego języka angielskiego prawniczego wymaganego przez międzynarodowe firmy i korporacje prawnicze. Sprawdzana jest czynna znajomość i właściwe użytkowanie słownictwa prawniczego, jak również umiejętności będące częścią codziennej pracy prawnika – pisanie listów, rozumienie i wyjaśnianie skomplikowanych dokumentów prawniczych oraz samodzielne sporządzanie takiej dokumentacji. Egzamin TOLES Advanced jest przeznaczony dla prawników, tłumaczy oraz studentów prawa. Na tym poziomie nie testuje się umiejętności mówienia i słuchania, jako że są one zwykle oceniane przez potencjalnego pracodawcę w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.


Centrum Egzaminacyjne TOLES – Test of Legal English Skills zaprasza na kursy LEGAL ENGLISH

Kursy Legal English to kursy języka angielskiego prawniczego, skierowane do osób wykorzystujących w codziennej pracy prawniczy język angielski, jak również do tych, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności z zakresu sporządzania dokumentacji prawniczej w języku angielskim.

Obecnie w naszej ofercie posiadamy następujące kursy:

Legal English drafting skills

Kurs dla wszystkich osób pracujących na co dzień z prawniczym językiem angielskim, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności w zakresie prawidłowego posługiwania się Legal English oraz tworzenia dokumentów prawniczych w języku angielskim.

Plain English vs Legal English skills

Kurs poświęcony złożonej tematyce różnic językowych pomiędzy Legal English a Plain English. Szkolenie pogłębia praktyczne rozumienie znaczeniowych, słownikowych i formalnych różnic między Legal English a Plain English, co pozwala na sprawne tłumaczenie i redagowanie tekstów, informacji i dokumentów oraz zapewnia prawidłowe porozumienie w kontaktach z klientami.

Legal English drafting and translations

Kurs poświęcony szkoleniu umiejętności z zakresu tłumaczeń polskich umów handlowych na prawniczy język angielski. Program zajęć obejmuje tłumaczenie i pisanie takich dokumentów jak umowy spółek, umowy dystrybucji, umowy zlecenia, pełnomocnictwa, sprawozdania z walnego zgromadzenia akcjonariuszy, etc.

Kursy Legal English prowadzimy na zajęciach indywidualnych lub w kameralnych dwu- lub trzyosobowych grupach, stacjonarnie lub online.

Ponadto, na życzenie klienta jesteśmy gotowi przygotować kurs lub szkolenie z zakresu Legal English dostosowane do indywidualnych potrzeb.