Nasze ceny w roku szkolnym 2019/2020

Nasze ceny w roku szkolnym 2019/2020

KURSY DLA DZIECI (80 godzin lekcyjnych) – od 20 zł za godzinę lekcyjną

KURSY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH (120 godzin lekcyjnych) – od 19 zł za godzinę lekcyjną

KURSY SPECJALISTYCZNE (120 godzin lekcyjnych) – od 22 zł za godzinę lekcyjną

OFERUJEMY ATRAKCYJNE ZNIŻKI:

zniżka rodzinna – 10% kosztu kursu drugiego i kolejnego członka rodziny

zniżka dla osób uczących się dwóch języków – 10% kosztu drugiego języka

zniżka „bring a friend” – 10% od pierwszej płatności

Nasz rachunek bankowy: ING Bank Śląski O/Gdańsk 03 1050 1764 1000 0092 2857 4860

CHCESZ POZNAĆ CAŁKOWITĄ CENĘ KURSU? SKONTAKTUJ SIĘ Z WYBRANĄ SIEDZIBĄ DLC!

Zapraszamy do kontaktu