Business English (LCCI IQ)

LCCI IQ to egzaminy z angielskiego języka biznesowego oferowane na całym świecie przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową. Certyfikat LCCI IQ potwierdza nie tylko umiejętność posługiwania się językiem angielskim w  miejscu pracy i w sytuacjach biznesowych ale także praktyczne umiejętności biznesowe.

Kursy Business English prowadzimy na zajęciach indywidualnych lub w kameralnych dwu- lub trzyosobowych grupach, stacjonarnie lub online.

EGZAMIN LCCI obejmuje:

 • Słuchanie (Listening)
 • Czytanie i Pisanie (Reading and Writing)
 • Pisanie (Writing)
 • Mówienie  (Speaking)

POZIOMY

 • LCCI Preliminary (A1) – poziom podstawowy
 • LCCI 1  (A2) – poziom średnio-zaawansowany
 • LCCI 2 (B2) – poziom FCE
 • LCCI 3 (C1) – poziom CAE
 • LCCI 4 (C2) – poziom CPE

PROGRAM KURSU

 • korespondencja biznesowa, w tym: raporty, listy handlowe, notatki, memoranda, sprawozdania, analizy danych, reklamacje
 • opis działalności i produktów firmy
 • struktura organizacji
 • prowadzenie negocjacji i rozmów biznesowych
 • prowadzenie rozmów  telefonicznych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • umiejętności interpersonalne i komunikacja w pracy
 • marketing, w tym dystrybucja, reklama i promocja
 • finanse i bankowość
 • kultura organizacji
 • polityka zatrudnienia
 • media, komputeryzacja w biznesie, IT biznes
 • handel międzynarodowy
 • transport
 • podróże służbowe
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • socjolingwistyczne i kulturalne aspekty w biznesie międzynarodowym