Udział w kursie pozwoli Ci pomyślnie zdać egzamin oraz zdobyć jeden z międzynarodowych certyfikatów prestiżowych organizacji (m.in. Cambridge Exams, Pearson Language Assessments, z siedzibą w Londynie, Instytut Goethego) honorowanych przez uczelnie i pracodawców niemal na całym świecie.

 

Distinction Language Centre jest Autoryzowanym Centrum TOLES (Legal English)

DLC oferuje kursy przygotowujące do następujących egzaminów:

Angielski

 • FCE (First Certificate in English – Council of Europe level B2)
 • CAE (Certificate in Advanced English – Council of Europe level C1)
 • CPE (Certificate of Proficiency in English – Council of Europe level C2)
 • IELTS (International English Language Testing System – Council of Europe levels A1-C2)
 • TOLES (Test of Legal English Skills – Council of Europe levels B1-C1)
 • Pearson Language Assessments (Council of Europe levels A1-C2)

 

IELTS

IELTS (International English Language Testing System) jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na 2 poziomach: akademickim lub zawodowym. Certyfikat IELTS jest wymagany przez większość uniwersytetów oraz pracodawców w krajach anglojęzycznych. Jest niezbędny w szczególności dla studentów medycyny oraz personelu medycznego ubiegającego się o staż lub pracę w krajach anglojęzycznych.

EGZAMIN IELTS obejmuje:

 • Słuchanie (Listening) – 30 min
 • Czytanie (Reading) – 1 h
 • Pisanie (Writing) – 1h
 • Mówienie (Speaking) – 15 min

POZIOMY

IELTS The Academic Module (B2-C2) (poziom zaawansowany)

Opis: skierowany jest do osób, które chcą studiować na angielskojęzycznych uniwersytetach lub innych jednostkach, zajmujących się edukacją na wyższym poziomie oraz do studentów medycyny i personelu medycznego, którzy zamierzają podjąć praktyki lub pracę w Wielkiej Brytanii lub Irlandii.

IELTS The General Training Module (B1-B2) (poziom średnio-zaawansowany)

Opis: skierowany jest do osób pragnących sprawdzić swoje umiejętności dla innych, nie edukacyjnych celów (zdobycia doświadczenia zawodowego lub dla celów migracyjnych)

LICZBA GODZIN 120 godzin

ZAJĘCIA 2 x 90 minut lub 1 x 180 min w tygodniu

CZAS TRWANIA 9 miesięcy

LICZBA SŁUCHACZY W GRUPIE 4-8

Niemiecki

 • ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung)
 • ZD (Zertifikat Deutsch)
 • ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung)
 • KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom)

Francuski

 • DELF (Diplôme d’études en langue française)
 • DALF (Diplôme approfondi de langue française)

Hiszpański

 • DELE (Diplomas de Espańol como Lengua Extranjera)

Włoski

 • CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)

Kurs prowadzimy również na zajęciach indywidualnych lub w kameralnych dwu- lub trzyosobowych grupach, stacjonarnie lub online.

Zgłoszenia