KidSpeak® - Zintegrowany Autentyczny Rozwój

ZINTEGROWANY

  • Nauka języka dopasowana jest do wieku dziecka oraz stadium edukacji, na którym się obecnie znajduje. Metody nauczania ewoluują tak, aby nadążać za rozwojem dzieci, a jednocześnie je do tego rozwoju stymulować.
  • Lekcje opierają się na pracy w grupie w celu osiągnięcia wspólnych, jak i indywidualnych celów.
  • W programie nauczania, język traktowany jest jako zintegrowana całość, a celem nauki jest rozszerzanie wiedzy ucznia na temat otaczającego go świata w języku obcym.
  • Zajęcia opierają się na rozwoju wszystkich aspektów językowych takich jak czytanie, pisanie, słuchanie oraz mówienie (ze szczególnym uwzględnieniem poprawnej wymowy), co pozwala dzieciom szybciej osiągnąć biegłość językową.

AUTENTYCZNY

  • Założeniem nauki jest umożliwienie dzieciom swobodnego, płynnego wyrażania się w języku obcym.
  • Dzieci uczą się żywego języka obcego, stosowanego w rzeczywistych sytuacjach, dzięki czemu, oprócz samego języka poznają także cały kontekst kulturowy i zdobywają kompetencje językowe bliskie biegłości native speaker’ów.
  • Opanowanie gramatyki oraz słownictwa jest skoncentrowane na znaczeniu oraz efektywnej i poprawnej komunikacji – uczniowie są w stanie stosować wiedzę, którą zdobyli.

ROZWÓJ

  • Nauka języka nastawiona jest na konkretne cele (długo- i krótkoterminowe) – uczniowie systematycznie osiągają kolejne etapy rozwoju językowego, zgodnie z wyznacznikami „Potrafię” CEF / ALTES (organizacje zajmujące się testowaniem znajomości języka i opracowywaniem programów).
  • Uczniowie rozwijają swoje umiejętności poprzez długoterminową współpracę z nauczycielami.
  • Postępy dzieci w nauce są regularnie monitorowane.