Oprócz sprofilowanych kursów przygotowujących do egzaminów FCE, CAE i CPE, oferujemy młodzieży kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego.

Młodzież licealna – Kurs przygotowany jest dla uczniów szkół średnich i liceów profilowanych, którzy w maju 2012 roku przystępują do Nowej Matury z języka angielskiego i dążą do uzyskania jak najwyższego wyniku na wybranym przez siebie poziomie zdawania. Gwarantujemy wysoką jakość nauczania w oparciu o obowiązujące standardy maturalne i dążymy do realizacji indywidualnych potrzeb każdego uczestnika kursu. Dzięki innowacyjnemu systemowi ActiveSpeak każdy student zyskuje dodatkowe narzędzia do przyswajania, utrwalania i aktywnego wykorzystywania języka.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KURSU:

Powtórzenie i utrwalenie zasad gramatyki i słownictwa dostosowanych do wybranego poziomu zdawania w oparciu o cele edukacyjne wyznaczone przez CKE

  • ćwiczenie i doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań maturalnych na wybranym poziomie zdawania z zakresu:
  • rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu czytanego,
  • tworzenie tekstu – wypowiedź pisemna,
  • stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych (dotyczy tylko poziomu rozszerzonego), przygotowanie do egzaminu ustnego na wybranym poziomie zdawania.

PROFIL KURSU: młodzież licealna
POZIOMY: matura podstawowa lub rozszerzona
LICZBA SŁUCHACZY W GRUPIE: 4-8
LICZBA GODZIN: 60 x 90 min
CZAS TRWANIA: 9 miesięcy

Kurs prowadzimy również na zajęciach indywidualnych lub w kameralnych dwu- lub trzyosobowych grupach, stacjonarnie lub online.