Oprócz sprofilowanych kursów przygotowujących do egzaminów FCE, CAE i CPE, oferujemy młodzieży kursy przygotowujące do egzaminów: gimnazjalnego i maturalnego.

Młodzież gimnazjalna – wszystkie kursy prowadzone dla słuchaczy w wieku gimnazjalnym zawierają elementy przygotowujące do egzaminu kończącego gimnazjum. Cechą charakterystyczną tych kursów jest fakt, iż z jednej strony, program przystosowany jest do oficjalnych wymogów – nasi słuchacze rozwijają swoje kompetencje językowe tak, aby pokrywały się one z wymogami stawianymi na egzaminie gimnazjalnym, a z drugiej strony, słuchacze uczą się „żywego”, komunikatywnego języka, nieskrępowanego wymogami typowo szkolnymi. W tym procesie niezwykle przydatna okazuje się nowa technika ActiveSpeak. Ten innowacyjny system nauczania, opracowany przez DLC pozwala na niezwykle aktywne wykorzystywanie i utrwalanie nowej wiedzy.

 

PROFIL KURSU młodzież gimnazjalna

POZIOMY  wszystkie

LICZBA SŁUCHACZY W GRUPIE  4 – 8 osób

LICZBA GODZIN  60 x 90 minut

CZAS TRWANIA  9 miesięcy

CENA  od 19 do 24 zł za 45 minut zajęć

 

Darmowy podręcznik przy płatności za rok nauki z góry!

 

Zapraszamy do kontaktu z odpowiednim niurem DLC!

 

 

Młodzież licealna – Kurs przygotowany jest dla uczniów szkół średnich i liceów profilowanych, którzy w maju 2012 roku przystępują do Nowej Matury z języka angielskiego i dążą do uzyskania jak najwyższego wyniku na wybranym przez siebie poziomie zdawania. Gwarantujemy wysoką jakość nauczania w oparciu o obowiązujące standardy maturalne i dążymy do realizacji indywidualnych potrzeb każdego uczestnika kursu. Dzięki innowacyjnemu systemowi ActiveSpeak każdy student zyskuje dodatkowe narzędzia do przyswajania, utrwalania i aktywnego wykorzystywania języka.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KURSU:

  • powtórzenie i utrwalenie zasad gramatyki i słownictwa dostosowanych do wybranego poziomu zdawania w oparciu o cele edukacyjne wyznaczone przez CKE
  • ćwiczenie i doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań maturalnych na wybranym poziomie zdawania z zakresu:
  • rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu czytanego (recepcja)
  • tworzenie tekstu- wypowiedź pisemna (produkcja)
  • stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych (wiadomości) – dotyczy tylko poziomu rozszerzonego – przygotowanie do egzaminu ustnego na wybranym poziomie zdawania.

PROFIL KURSU    młodzież licealna (ostatnia klasa)
POZIOMY           matura podstawowa lub rozszerzona
LICZBA SŁUCHACZY W GRUPIE   4 – 8
LICZBA GODZIN   30 x 180 min
CZAS TRWANIA    9 miesięcy

Zapisz się już dziś